skip to Main Content

10 forskellige undervisningstilbud til grundskolen

Vikingebros skoletjeneste består af kvalificeret og uddannet personale fra Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum, der har over 20 års erfaring med undervisningsforløb til grundskolen. I skoleåret 17/18 er alle undervisningsforløb gratis.

Onlinebooking

Undervisning bookes online via nedenstående link ud fra det ønskede forløb og foregår normalt i tidsrummet kl. 9.00-12.00. Undervisning udenfor dette tidsrum kan i visse tilfælde arrangeres efter aftale, ligesom at forløbene også kan tilpasses ud fra hensyn til den enkelte klasses transport til- og fra Vikingebro.

Til alle klassetrin

Der udbydes undervisning til både indskoling, mellemtrin og udskoling. Det fremgår af det enkelte undervisningstilbud, hvilke klassetrin vi anbefaler det til. Undervisningsforløbene er tilrettelagt for 3. til 9. klasse og matcher forskellige aspekter af de forenklede faglige fællesmål for fagene: Historie, natur & teknologi, matematik, idræt, biologi, geografi og kristendomskundskab.

Alle undervisningsforløb er gratis i skoleåret 17/18.

Læs mere om Vikingebros skoletjeneste-tilbud her

Aktuelle og kommende tilbud

Aktuelle undervisningsforløb:

 • Oplev vikingernes skov (reserver forløb nedenfor)
 • Byg med på Harald Blåtands vikingebro (reserver forløb nedenfor)
 • Lav reb som vikingerne (reserver forløb nedenfor)
 • Mosens mystik (reserver forløb nedenfor)
 • Undersøg ådalens natur (reserver forløb nedenfor)
 • Skovens ressourcer (reserver forløb nedenfor)
 • Dyrk de gamle afgrøder på vikingebondens marker (reserver forløb nedenfor)
 • Oplev vikingernes vinter i ådalen (reserver forløb nedenfor)

Kommende undervisningsforløb:

 • Store Vejleådalen – fra istid til nutid (kan bestilles fra efteråret 2017)
 • Løs Vikingernes konflikter (kan bestilles fra efteråret 2017)

Mere information

For yderligere spørgsmål kontakt Vikingebros undervisningskoordinator:
Sarah Abildgren Tlf. 5048 6563 eller 4330 3024

Aktuelle undervisningsforløb

Vinter_top

OPLEV VIKINGERNES VINTER I ÅDALEN

For at illustrere vikingernes vinterliv og deres forhold til den nordiske vinters barske klima og mangel på naturressourcer udbyder vi vinterforløb i vikingebros skoletjeneste. Eleverne oplever vinterlivet på en storgård i vikingetiden med de mange sysler, pligter og fornøjelser det indebærer.

 • Hvornår?

  Uge 3-6

  Vælg mellem tidspunkt:
  9.00 – 11.30 (2.5 timer)
  9.30 – 12.00 (2.5 timer)
  10.00 – 12.30 (2.5 timer)                                                                                              

 • For hvem?

  3-6. klasse

 • Hvor?

  Ledøjevej 35
  Albertslund, 2620 Danmark
  + Google Map

Stemning_top

DYRK DE GAMLE AFGRØDER PÅ VIKINGEBONDENS MARKER

Kom med ud og lær hvordan vikingebonden levede. Eleverne laver deres eget stykke mark som skal sås og høstes over to dage. Få en forståelse af vikingernes afhængighed af naturen og årstidernes skiften. I får også en forståelse af de gamle kornsorter og de matematiske egenskaber det krævede at opbygge en mark og så afgrøderne.

 • Hvornår?

  Uge 14-15 og uge 36-37 

  Vælg mellem tidspunkt:
  9.00 – 11.30 (2.5 timer)
  9.30 – 12.00 (2.5 timer)
  10.00 – 12.30 (2.5 timer)                                                                                           

 • For hvem?

  3-9. klasse

 • Hvor?

  Ledøjevej 35
  Albertslund, 2620 Danmark
  + Google Map

top_undervisning_2

OPLEV VIKINGERNES SKOV

I vores stævningsskov (egetræsskov) formidler vi vikingernes bevidste brug af skoven.

Eleverne skal med i skoven og fælde et egetræ med vikingeøkse og vurdere træets historie på baggrund af de blotlagte årringe. Vi viser, hvordan vikingetømreren valgte de træer, der skal fældes, og hvilke han lod stå for at vokse sig større og stærkere.  I en stævningsskov fælder man træerne ned til en høj stub, så der efterfølgende kan vokse nye skud frem fra stubben. Dette kaldes ‘at stævne’ træerne.

I takt med, at vi fælder træer bliver skoven mere lysåben, og vi ser og hører om den flora, der dukker op. Stammerne skal efterfølgende fragtes til vikingevejen, hvor de skal bruges i bro- og vejbyggeriet.

 • Hvornår?

  Uge 16 – 17. 
  Uge 45 – 48. 

  Vælg mellem tidspunkt:
  9.00 – 12.00 (3 timer)
  9.30 – 12.30 (3 timer)

 • For hvem?

  Mellemtrin og udskoling

 • Hvor?

  Ledøjevej 35
  Albertslund, 2620 Danmark
  + Google Map

ressourcer2_top

SKOVENS RESSOURCER

I dette undervisningsforløb kommer eleverne med på en tidsrejse med fokus på menneskers brug af skovens ressourcer og hvordan det har påvirket skovens udvikling. De får en dybdegående forståelse for hvorfor skoven altid har været så vigtig for vores dagligdag, og hvordan dette forhold har ændret sig i takt med samfundets udvikling gennem tiden.

 • Hvornår?

  Uge 40-44

  Vælg mellem tidspunkt:
  9.00 – 12.00 (3 timer)
  9.30 – 12.30 (3 timer)                                                                                               

 • For hvem?

  3-9. klasse

 • Hvor?

  Ledøjevej 35
  Albertslund, 2620 Danmark
  + Google Map

Ådalen3_top

UNDERSØG ÅDALENS NATUR

Vi tager på skattejagt efter vikingernes planter og hører historier om lægeurter, giftmord og naturlige krydderier. Vi undersøger hvilke dyr og planter, der lever i ådalen i dag og hvad vi kan sige om naturens tilstand ud fra det vi finder. Vi snakker også om, hvordan man i dag hjælper naturen med forskellige former for naturpleje.

I bålhytten har vi et mindre feltlaboratorium, som vi bruger i dagens undersøgelser.

 • Hvornår?

  Uge 33-38

  Vælg mellem tidspunkt:
  9.00 – 11.30 (2.5 timer)
  9.30 – 12.00 (2.5 timer)
  10.00 – 12.30 (2.5 timer)

 • For hvem?

  Indskoling og mellemtrin

 • Hvor?

  Ledøjevej 35
  Albertslund, 2620 Danmark
  + Google Map

Mosen2_top

MOSENS MYSTIK

Siden oldtiden har mosen været både værdifuld og omgivet af mystik: Tørv fra mosen har været en vigtig ressource til alt fra gravhøje, hustage og brændsel, og samtidig har man været overbevist om, at mosen var hjemsted for overnaturlige væsner som fx. Mosekonen, Elverpigerne og Lygtemændene.  Man ofrede tilmed både mennesker, våben og husdyr til guderne i mosen.

I dag er vi stadig fascinerede af mosen, som med sin blanding af land og vand er levested for spændende og specielle dyr og planter.

I dette forløb fordyber vi os i mosens mystik ved at undersøge, hvordan mosen er dannet og hvilke dyr og planter, der lever i den. Vi oplever oldtidsofringer og hører historier om overtro og overnaturlige væsner.

 • Hvornår?

  Uge 33 – 38. 

  Vælg mellem tidspunkt:
  9.00 – 11.30 (2.5 timer)
  9.30 – 12.00 (2.5 timer)
  10.00 – 12.30 (2.5 timer)

 • For hvem?

  Mellemtrin og udskoling

 • Hvor?

  Ledøjevej 35
  Albertslund, 2620 Danmark
  + Google Map

slider_9

BYG MED PÅ HARALD BLÅTANDS VIKINGEBRO

Rekonstruktionen af Danmarks længste vikingebro- og vej er et løbende studie i vikingernes byggeteknik og entreprenørarbejde.

Eleverne bliver i dette undervisningsforløb introduceret til vikingernes brug af naturens ressourcer til opførsel af større anlægsprojekter. De prøver på egen krop, hvor hårdt og svært det var for vikingemennesket at bygge, men lærer også en del af de teknikker, som man mener at vikingerne har anvendt.

Eleverne arbejder med at opbygge de forskellige vejstrækninger. Tømmer, sten og grus bæres og trækkes til byggepladsen. Egestammer kløves, og brosten skal lægges. Vejen skal sættes af og nivelleres ud ved hjælp af matematiske værktøjer. Brofag skal sænkes ned i den sumpede jord, og måske skal der ofres til guderne. Her vil elevernes evne til at samarbejde blive særligt udfordret

 • Hvornår?

  Uge 18 – 25. 
  Uge 32 – 39.

  Vælg mellem tidspunkt:
  9.00 – 11.30 (2.5 timer)
  9.30 – 12.00 (2.5 timer)
  10.00 – 12.30 (2.5 timer)

 • For hvem?

  Mellemtrin og udskoling

 • Hvor?

  Kroppedal Museum
  Kroppedals allé 3, 2630 Taastrup.
  + Google Map

Lindebast4_top

LAV REB SOM VIKINGERNE

Reb, snor og tovværk er vigtige hjælpemidler i vikingetiden, såvel som i dag. Faktisk kan vi slet ikke bygge den store vikingebro uden solidt tovværk til at trække og hejse de tunge brostolper.

Når vi i dag bruger reb og snor, tænker vi sjældent på, hvordan det er produceret. Vikingerne lavede selv deres reb fra bunden, og det skal I også gøre i dette forløb ( Bemærk, at forløbet foregår over to dage med cirka 14 ugers mellemrum).

På førstedagen, omkring midsommer, fælder vi sammen et lindetræ med vikingeøkser. Derefter tager vi barken af og lægger i en sø, hvor det skal ligge til rødning (rådning) indtil I kommer igen i efteråret. Når vi ses igen tager vi barken op af søen, tørrer det og ligger snore og reb af lindebasten fra barken. Præcis som vikingerne gjorde det for 1.000 år siden.

 • Hvornår?

  1. dag i uge 24 eller 25
  2. dag i uge 37 eller 38

  Vælg mellem tidspunkt:
  9.00 – 11.30 (2.5 timer)
  9.30 – 12.00 (2.5 timer)
  10.00 – 12.30 (2.5 timer)

 • For hvem?

  Mellemtrin og udskoling

 • Hvor?

  Vikingelandsbyen
  Ledøjevej 35, 
  Albertslund, 2620 Danmark
  + Google Map